So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API mới nhất

Gửi qua API hoặc không qua API (gửi theo chiến dịch) là 2 hình thức gửi thông báo phổ biến nhất hiện nay. Bài viết dưới đây của Zaloweb sẽ so sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API để doanh nghiệp có thể tham khảo và lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu sử dụng.

3 chỉ tiêu để so sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API

1. Tính năng quản lý dữ liệu

Đối với phương thức gửi qua API, toàn bộ dữ liệu sẽ được truyền tải từ hệ thống của doanh nghiệp đến hệ thống xử lý gửi thông báo ZNS của Zalo Cloud. Đặc biệt, không lưu trữ lại. Doanh nghiệp phải theo dõi quá trình dựa trên báo cáo tổng quan. So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API:

Khi gửi ZNS không qua API (gửi theo chiến dịch), toàn bộ dữ liệu gửi sẽ được lưu lại trên tài khoản ZCA. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể theo dõi và tải về khi cần. Tuy nhiên cần lưu ý về tính bảo mật của dữ liệu trong doanh nghiệp.

So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API 3
Hình ảnh So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API

2. Số lượng của thông báo ZNS có thể gửi

Gửi thông báo ZNS thông qua API là phương thức gửi tự động. Nhờ vậy, tất cả các dữ liệu sẽ được xử lý nhanh chóng trên hệ thống. Chính điều này đã giúp doanh nghiệp có thể gửi hàng loạt thông báo với số lượng lớn cùng thời gian được định sẵn một cách chính xác nhất.

Về hình thức gửi thông báo ZNS không qua API (gửi theo chiến dịch) sẽ thực hiện qua file Excel. Khi đó, doanh nghiệp cần có nguồn lực để nhập dữ liệu cần gửi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng  không thể gửi được số lượng lớn vì hệ thống sẽ quy định hạn mức nhất định cho tài khoản. 

So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API 2
Hình ảnh So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API

3. Sự chuẩn bị về nguồn nhân lực

Khi dùng hình thức gửi ZNS qua API, doanh nghiệp phải xây dựng đội ngũ nhân lực có kiến thức về kỹ thuật để vận hành hệ thống.So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API:

Về phương thức gửi không qua API (gửi theo chiến dịch), doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị nhân lực để nhập liệu trên file Excel tương ứng với mục đích gửi. Đặc biệt, yêu cầu độ chính xác, sự cẩn thận và tỷ mỉ của nhân viên. 

So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API mới nhất

Lời kết

Tóm lại, mỗi hình thức đều có ưu và nhược điểm riêng tùy thuộc vào mục đích sử dụng của doanh nghiệp. So sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API:

  • Gửi ZNS qua API sẽ phù hợp nếu doanh nghiệp có nhu cầu gửi với số lượng lớn trong thời gian xác định, cũng như doanh nghiệp có trang bị các hệ thống CRM, giải pháp bán hàng đa kênh hoặc giải pháp chăm sóc khách hàng tự động,…
  • Ngược lại, hình thức gửi không qua API (gửi theo chiến dịch) sẽ phù hợp với doanh nghiệp không có nhân lực mạnh về kỹ thuật, chỉ có ít dữ liệu cũ cần xử lý hoặc đơn giản là doanh nghiệp chưa có nhu cầu kết nối hệ thống trong thời điểm này.

Việc so sánh gửi thông báo ZNS qua API và không qua API đã đưa ra các nhìn tổng quan để doanh nghiệp lựa chọn và sử dụng phương thức phù hợp. Chúc các bnaj thành công!

Viết một bình luận